Krīzes vadības padomes 2011.gada 23.maija sēdes kārtībaPrint

26.06.2012

APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2011.gada 23.maijā

Plkst. 11.30

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Mazajā zālē

 

1. Informācija par Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokola Nr.19 izpildes gaitu (10.min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts, Iekšlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija

- Informācija.

 

2.Par O.Āboliņa apstiprināšanu Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja amatā un Krīzes vadības padomes sekretariāta struktūru (5.min.)

Iekšlietu ministrija

- KVP protokollēmuma projekts.

 

3. Informatīvais ziņojums „Par 2011.gada pavasara plūdiem” (10.min.)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Informatīvais ziņojums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

4. Informatīvais ziņojums „Par esošo situāciju un plānoto rīcību lai nodrošinātu Nacionālā drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto un Civilās aizsardzības likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, kā arī Eiropas Savienības iniciatīvu” (15 min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts

- Informatīvais ziņojums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

5. Satiksmes ministrijas ziņojums par transporta un sakaru nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plāna projektu (10 min.)

          Satiksmes ministrija

- Prezentācija;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

6. Finanšu ministrijas ziņojums par nozares apdraudējuma plāna sagatavošanu (10 min.)

Finanšu ministrija

- (+ Prezentācija);

- Informācija par Finanšu ministrijas Nozares apdraudējuma plāna sagatavošanas pamatpieņēmumiem;

- Finanšu ministrijas kompetencē esošie nozaru apdraudējumi;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

7. Zemkopības ministrijas ziņojums par nozares apdraudējuma novēršanas plānu (10 min.)

Zemkopības ministrija

- (+ Prezentācija);  

- Nozares apdraudējuma novēršanas plāns;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

8. Informācija par „ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām, kā arī priekšlikumi par nepieciešamo rīcību (10 min.)

Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija

- Prezentācija;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

9. Citi jautājumi.                                 

9.1. Par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos

- (+ Prezentācija).

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja

pienākumu izpildītājs  O.Āboliņš