Print

APSTIPRINU

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

 

_______________ J.Dūklavs

2017.gada 27.decembrī

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

KRĪZES VADĪBAS PADOMES SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

 

2017.gada 28.decembrī plkst. 10.30

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

 

1.       Par biedrības “Latvijas Mežizstrādātāju savienība” un Latvijas Meža īpašnieku biedrības lūgumu Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē.

Zemkopības ministrija;

Krīzes vadības padomes sekretariāts.

-         Latvijas Mežizstrādātāju savienības vēstule;

-         Latvijas Meža īpašnieku biedrības vēstule;

-        SIA “ML DVĪŅI” vēstule;

-         SIA “Niedrāji MR” vēstule;

-        SIA “ACA Timber” vēstule;

-         SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” vēstule;

-         Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas vēstule;

-         A/s "Latvijas valsts meži" vēstule;

 

2.     Citi jautājumi

 

KVP sēdes protokollēmuma projekts

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

Vadītāja pienākumu izpildītājs                                                       K.Druvaskalns