Par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2019.gadāPrint