Print

~ Ugunsdzēsība atjaunotās Latvijas laikā ~

1990.gadā tika atjaunota Latvijas valsts neatkarība. PSRS regulējumi un norādes vairs nebija spēkā, tagad pašiem bija jālemj par to, kā veidot un attīstīt ugunsdzēsības jomu Latvijā.

Sākās nopietns darbs pie normatīvo aktu izstrādāšanas, tika apstiprināti visi ugunsdzēsības dienesta darbību regulējošie normatīvie dokumenti – ugunsgrēku dzēšanas reglaments, ugunsdrošības noteikumi utt.

Pakāpeniski paplašinājās ugunsdzēsības dienesta funkcijas, iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanu, glābšanas darbu veikšanu ķīmiskajos piesārņojumos, cilvēku glābšanu transporta negadījumos un sagruvumos, glābšanas darbus uz ūdens un zemūdens meklēšanas darbus, palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dažādos sadzīves negadījumos un no 1997.gada arī civilās aizsardzības jomas koordinēšanu.

Pakāpeniski tika iegādāta jauna tehnika un aprīkojums. Dienests attīstīja sadarbību ar kaimiņvalstu un tuvākajiem Rietumvalstu ugunsdzēsības dienestiem. Dienesta tehniskā nodrošinājuma un profesionālo iemaņu paaugstināšanu veicināja arī dažādu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošana.

Gadu laikā mainījās iestādes nosaukums, paplašinājās funkcijas un uzdevumi, auga personāla profesionalitāte, bet nemainīga ir palikusi ugunsdzēsēju misija – steigties palīgā cilvēkiem, kad notikusi nelaime, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un ugunsdzēsēja glābēja profesija ir ieguvusi augstu sabiedrības atzinību un uzticību.

 

1990. - 1995.gads

90.gadu sākumā ugunsdzēsības sistēmu skāra plašas reformas, jo jaunajai Latvijas valstij bija jānosaka ugunsdzēsības dienesta pārvaldes forma un jāpieņem normatīvie akti. 1990.gada 1.novembrī Rīgā izveidoja Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentu.

Lasīt vairāk.

 

1995. - 2005.gads

1996.gada novembrī Latvijā ieviesa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

1997.gadā, pieņemot grozījumus likumā „Par ugunsdrošību”, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentu pārdēvēja par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un tam papildus uzticēja īstenot civilās aizsardzības uzdevumus. 

Lasīt vairāk.

 

2005. - 2015.gads

2009.gada 1.jūnijā dienestā tika uzsākta teritoriālo struktūrvienību optimizācija, 33 teritoriālo brigāžu vietā izveidojot piecas reģionālās struktūrvienības, kuru pakļautībā atradās attiecīgajā teritorijā esošās daļas un posteņi. Pārmaiņas skāra arī sakaru punktus un 2011.gada 1.februārī tika pabeigta 112 sakaru punktu restrukturizācija, izveidojot piecus reģionālos sakaru punktus. 2013.gada aprīlī sakaru punkti tika pārdēvēti par zvanu centriem un iekļauti Operatīvās vadības pārvaldes struktūrā. 

Lasīt vairāk.