Priekšnieka vietnieki

Priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis

Atbildības jomas: Civilās aizsardzības pārvalde; Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde; Krīzes vadības nodaļa; Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.

Priekšnieka vietnieks ģenerālis Kristaps Eklons

Atbildības jomas: Operatīvās vadības pārvalde; Tehniskā dienesta pārvalde; Iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde.

Priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns

Atbildības jomas:     Dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa;     Plānošanas un koordinācijas nodaļa;     Juridiskā nodaļa;     Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa;     Projektu vadības nodaļa;        Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.