Krīzes vadības padomes 2019.gada 9.aprīļa sēdes darba kārtībaPrint

APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

_______________ A.K.Kariņš

2019.gada __.aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2019.gada 9.aprīlī plkst.15.00 (Pēc Ministru kabineta sēdes)

Rīgā, Hanzas ielā 5, Krīzes vadības padomes zālē

(3.stāvs, ieeja no Latvijas ugunsdzēsības muzeja)

1. Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta kompetence

Krīzes vadības padomes sekretariāts.

2. Informācija par ministriju iesniegtajiem Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektiem

Krīzes vadības padomes sekretariāts.

3. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma ieviešanas gaita

Iekšlietu ministrija;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

4. Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas gaitu kūdras un meža ugunsgrēku Talsu novadā likvidēšanai

Iekšlietu ministrija;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

5. Citi jautājumi.

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns