Krīzes vadības padomes 2018.gada 26.jūnija ārkārtas sēdes darba kārtībaPrint

APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

_______________ M.Kučinskis

2018.gada __.jūnijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2018.gada 26.jūnijā plkst. 14.00

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

  1. Par situāciju lauksaimniecības nozarē, kuru izraisījis ilgstošais sausums.

Zemkopības ministrija;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

Finanšu ministrija;

Tieslietu ministrija;

Krīzes vadības padomes sekretariāts.

         2.Citi jautājumi.

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns