Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa COVID-19 ierobežošanaiPrint

Ministru prezidenta 2020. gada 16. marta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-60 "Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu   

E-pasts ministriju problēmjautājumu iesūtīšanai: vugd.gov.lvcovid

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas sanāksmes

16.03.2020. Darba kārtība   Protokols
17.03.2020. Darba kārtība Protokols
18.03.2020. Darba kārtība Protokols
23.03.2020. Darba kārtība Protokols
25.03.2020. Darba kārtība Protokols
27.03.2020. Darba kārtība Protokols

 

 

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas uzdevums ir nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izpildi, koordinējot iesaistīto institūciju darbību, kā arī īstenojot visu nepieciešamo drošības, preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kā arī iespējamo seku likvidēšanas pasākumu kopumu, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu Latvijā.

Par Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītāju ir iecelts VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis, bet par viņa vietniekiem - Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Krīzes vadības padome un Ministru kabinets joprojām būs galvenās iestādes, kuras lems par Covid-19 ierobežošanu, savukārt  Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas būs atbildīga par valdības pieņemto lēmumu koordinētu izpildi, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos Latvijā.