Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247)Print

02.06.2014

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247).

(Cooperation of civil protection systems' in emergencies, arising from transporting dangerous substances in the transboundary region of Latvia-Lithuania-Belarus) īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un  tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību

Vadošais partnerisLatvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneri:

Projekta uzdevumi:

  • Atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu
  • Uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām ķīmiskām vielām
  • Izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu
  • Veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās

Projekta kopējais finansējums: 1 489 743,10 EUR

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2013 līdz 19.12.2014.

Preses relīzes:

No 6. līdz 8. februārim Daugavpilī notiks starptautiska sadarbības projekta sanāksme

Ugunsdzēsējiem glābējiem jauns aprīkojums ķīmisko vielu noplūžu likvidēšanai

VUGD Latgales reģiona brigādes amatpersonas paaugstinās kvalifikāciju Baltkrievijā

Baltkrievijā notiks Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu mācības

Veiksmīgi aizvadītas Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu mācības

Video materiāli:

Daugavpils ziņu sagatavotais video par pārrobežu projektu (krievu val.)

Publicitātes video (latviešu val.)

Metodiskie ieteikumi:

Rīcība transportējamo bīstamo ķīmisko vielu avārijās

______________________________________________________________________________________________________________

Laika posmā no 2013.gada 6. līdz 8.februārīm, Daugavpilī notika projekta atklāšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās 24 dalībnieki no 6 projekta partnerorganizācijām un no 3 valstīm (Baltkrievija, Lietuva, Latvija).

Partneri izstrādāja projekta realizācijas plānu, projekta finanšu plānu, pārrunāja praktisko mācību rīkošanas jautājumus un metodisko norādījumu izstrādi un publicēšanu.

______________________________________________________________________________________________________________

Šogad piegādāts aprīkojums, kas palīdzēs likvidēt dažādu ķīmisku vielu noplūdi:

27.jūnijā iegādāts pārvietojamais kompresors ugunsdzēsēju glābēju elpošanas aparātu uzpildei;

16.augustā iegādāti speciālo aizsartērpu žāvēšanas skapji;

13. septembrī iegādāts hidraulisko glābšanas instrumentu komplekts;

10.septembrī iegādāti trīs gāzes analizatori, ar kuriem  iespējams noteikt gāzes koncentrāciju gaisā;

19.septembrī iegādāti seši ķīmiskie aizsargtērpi ķīmisko avāriju seku likvidēšanai;

20. septembrī iegādātas dekontaminācijas kabīnes lielās un mazās, kuras nepieciešamas dezinfekcijas veikšanai gan cilvēkiem, gan ugunsdzēsējiem glābējiem,  kas nonākuši saskarē ar bīstamu ķīmisku vielu;

2014.gada martā plānota Mercedes benz Unimog U5000 ugunsdzēsības autocisternas iegāde.

_______________________________________________________________________________________________________

No 2013. gada 11. līdz 13.decembrim Grodņā, Baltkrievijā, norisinājās projekta 3. metodisko ieteikumu sagatavošanas un 2. praktisko mācību sagatavošanas sanāksme. Sanāksmes laikā ar visiem projekta partneriem saskaņots un pārskatīts metodisko ieteikumu saturs un tehniskā specifikācija, kā arī visi partneri parakstīja komunikācijas stratēģiju. Tika noteikts Latvijas un Lietuvas projekta partneru kvalifikācijas paaugstināšanas kursa ugunsdzēsējiem glābējiem sākuma datums- 2014.gada 10.marts un iespējamais praktisko mācību datums- 2014.gada 29.-30.maijs.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

No 2014.gada 9. līdz 21. martam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas, Krāslavas daļas un Daugavpils 1.daļas trīs vada komandieri devās paaugstināt kvalifikāciju Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrijas kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Minskā.

Lai paaugstinātu gatavību reaģēt un sadarboties ar kaimiņvalstu dienestiem avārijās, ko izraisījusi bīstamo ķīmisko vielu noplūde, vada komandieri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsības dienestiem divpadsmit dienas paaugstināja zināšanas bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, tajā skaitā par dažādu klašu bīstamo kravu ķīmiskā sastāva īpašībām, aizsarglīdzekļu un tehnisko līdzekļu izmantošanas specifiku elpošanai nepiemērotos apstākļos, kā arī ārkārtējo situāciju seku likvidēšanu, kas saistītas ar naftas, radioaktīvo vielu vai ķīmisko vielu noplūdi ar pārrobežu sekām. Šīs zināšanas viņi nodos tālāk citām VUGD amatpersonām.

2014.gada 21.martā tika piegādāta arī Mercedes benz Unimog U5000 ugunsdzēsības autocisterna, šobrīd tā atrodas VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļā un to būs iespējams piesaistīt visā reģionā.

____________________________________________________________________________________________

2014.gada 29.maijā, Smorhoņā, Baltkrievijā, pie dzelzceļa stacijas „Soli” notika praktiskās mācības, kurās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes (LRB) ugunsdzēsēji glābēji, Lietuvas Republikas Utenas, Alitas un Viļņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Minskas, Vitebskas un Grodņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji.

Bildes Fotogalerijā.

Mācību mērķis bija pārbaudīt jauno aprīkojumu, personālsastāva zināšanas un dienestu savstarpējo sadarbību. Pēc mācību scenārija tika paredzēts, ka pasažieru autobuss, braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, sadūries ar kravas vilcienu. Rezultātā no vilciena cisternām izplūst amonjaks un naftas produkti. Autobusā atrodas cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība. Intensīvas amonjaka izgarošanas rezultātā veidojas mākonis ar bīstamo vielu un izplatās tuvākajā apkārtnē, kur atrodas dzīvojamās mājas. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ mākonis ar gāzveida amonjaku virzās uz Lietuvas pusi. Uz notikuma vietu izsaukti arī Latvijas VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku.

Latvijas ugunsdzēsēji glābēji mācībās demonstrēja amonjaka noplūdes likvidēšanu no dzelzceļa cisternas un dekontaminācijas veikšanu. Tika izmantota projekta ietvaros iegādātā tehnika Mercedes Benz Unimog U5000 un aprīkojums – ķīmiskie aizsargtērpi, Kopumā mācībās tika iesaistītas apmēram 130 amatpersonas un 30 tehnikas vienības. Pēc mācībām notika visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija.

Mācībās piedalījās šādas VUGD LRB amatpersonas: virsleitnants Valdis Straume, VUGD LRB komandiera vietnieks, virsleitnants Andrejs Jakovļevs Ludzas daļas vada komandieris, virsleitnants Andris Sergejevs, Krāslavas daļas vada komandieris, leitnants Mārtiņš Ruļuks, Daugavpils 1.daļas vada komandieris, seržants Oļegs Bogdanovičs, Krāslavas daļas nodaļas komandieris, seržants Vadims Krivenko, Krāslavas daļas Dagdas posteņa vada komandiera vietnieks, kaprālis Boriss Buzo, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs, kaprālis Sergejs Markovs, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs), kaprālis Valērijs Karvelis, Krāslavas daļas ugunsdzēsējs glābējs.