43. ES civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksmePrint

11.10.2019

No š.g. 9. līdz 10. oktobrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis piedalījās 43. Civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksmē Helsinkos, Somijā.

Sanāksmes darba kārtībā tika izskatīti jautājumi par Somijas prezidentūras prioritāšu īstenošanu, visvairāk liekot uzsvaru uz valstu sagatavotības stiprināšanu hibrīdapdraudējumiem. Savukārt Pasaules bankas eksperts dalījās sagatavotajā pētījumā par nepieciešamību ieguldīt līdzekļus kritiskās infrastruktūras noturības veicināšanā.

Tika pārrunāta otrā ES risku pārskata sagatavošana, kas balstīta uz dalībvalstu iesniegtajiem risku novērtējumiem. Tendence rāda, ka valstīm parādās jauni riski un tie ir daudz komplicētāki, ar ietekmi uz dažādiem sektoriem un bieži arī skar vairākas valstis vienlaicīgi.

Kā pozitīvs piemērs reģionālās sadarbības veicināšanā bija Ziemeļvalstu sadarbība ķīmisko, bioloģisko, radiācijas, kodoldrošības jautājumu risināšanā, sagatavojot vadlīnijas, rekomendācijas un īstenojot kopīgas praktiskās mācības.

Dalībvalstu pārstāvji pārrunāja kopīgās ES spējas dzēst mežu ugunsgrēkus, tam nepieciešamo ES reģionālo centru izveidi, kuros šie resursi atradīsies, kā arī atskatījās uz aizvadīto mežu ugunsgrēku sezonu, kuras risināšanai jau tika izmantoti kopīgi resursi.

Tika uzsvērta nepieciešamība dalībvalstīm turpināt darbu atsevišķajās darba grupās, lai veidotu kopējās spējas ķīmisko, bioloģisko, radiācijas, kodoldrošības jautājumos un arī specifiskos starptautiskas medicīniskās palīdzības un evakuācijas jautājumos.

Jauna iniciatīva ir Civilās aizsardzības zināšanu tīkla attīstīšana, tika spriests par tā organizāciju, struktūru un iespējamiem uzdevumiem.

Pārstāvji diskutēja arī par dažādo pieeju dalībvalstīs, kas saistīta ar brīvprātīgo darbu un potenciālajiem problēmjautājumiem, ko tas rada, ņemot vērā ES likumdošanu.

Nākamo ES Padomes prezidentūru no 2020. gada janvāra vadīs Horvātijas Republika.