Projekta ietvaros stiprināta Latvijas un Lietuvas glābšanas un medicīnas dienestu sadarbība un efektivitātePrint

02.08.2019

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centru (Lietuva) kopš 2017.gada pavasara īstenoja Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu (ResCo), kas pierobežas zonā stiprināja abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītoja sabiedrību par drošu rīcību.

Divu gadu laikā projektā "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" notikušas kopīgas praktiskās lauka mācības, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem pierobežas teritorijā, izglītojošs seminārs par komunikāciju ar sabiedrību, kā arī izstrādātas rekomendācijas un mācību materiāli dienestu darbiniekiem. Projekta ietvaros izglītota sabiedrība (īpaši akcentējot Daugavpils un Utenas aprinķa pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu mērķauditoriju) par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projektā arī VUGD Latgales reģiona brigāde iegādājās autobusu ar specializētu aprīkojumu, kas jau šobrīd tiek izmantots un ir stiprinājis VUGD spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti – ResCo) ir sagatavots Interreg V/A Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un noslēdzās 2019. gada 31. jūlijā.