Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis SkrastiņšPrint

16.11.2011

Izglītība:


2005 – 2007 g. studijas Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūstot profesionālo augstāko izglītību, uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbībā.

2003.-2005. gads studijas Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista kvalifikāciju.

1995.-1997. gads Rīgas Ugunsdzēsības tehniskās skolas 2.un 3. kurss(inspektors)

1991.-1992. gads 11 mēnešu kursi Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta mācību centrs

1986.-1989. gads 28.Profesionāli tehniskā vidusskola

1978.-1986.gads Valmieras Viestura 3.vidusskola

Darba pieredze:


No 2003.gada - Valmieras pilsētas domes deputāts

No 2009.gada  VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris

1999.-2009.gads VUGD Valmieras brigādes komandiera vietnieks

1997.-1999.gads Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta Valmieras nodaļas galvenais speciālists

1994.-1995.gads Valmieras Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta profilakses grupas inženieris

1992.-1994.gads Valmieras Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta profilakses inženieris, vada komandieris,

1991.gads Valmieras Profesionālās Ugunsdzēsēju daļas ugunsdzēsējs.

Papildus izglītība un kvalifikācija:

1999.jūnijā-kursi Rusišbergas ugunsdzēsēju skolā Zviedrijā

1998.g.septembrī, oktobrī- Somijas glābšanas dienesta kursi Saldū

1998.g.jūnijā- kursi Rēvinges ugunsdzēsēju skolā Zviedrijā

1997.g.oktobrī- kursi Nīderlandē NIBRA(Nederlands Institut voor Brandweer en Rampenbestrijding)

Valodu zināšanas:


Latviešu valoda-dzimtā
krievu valodu-C2 (Atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē)
angļu valoda-sarunvalodas līmenī