Priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars ZitānsPrint


Atbildības jomas:

    Dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa;
    Plānošanas un koordinācijas nodaļa;
    Juridiskā nodaļa;
    Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa;
    Projektu vadības nodaļa;
       Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.

CV

Izglītība

Prof. Mg. skolvadībā

2008. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola, profesionāla augstāka izglītība skolvadībā;
2000. Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Ekonomikas un menedžmenta fakultāte, ekonomists transporta vadīšanā;
1997. Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Ekonomikas un menedžmenta fakultāte, transporta uzņēmējdarbības vadītājs;
1990. Kaļiņingradas Militāra Aviācijas-Tehniskā skola, tehniķis;
1986. Alūksnes 2.vidusskola

Profesionālā darba pieredze

Kopš 2007. gada - VUGD priekšnieka vietnieks
2003.-2007. VUGD Alūksne brigādes komandieris
2000.-2003. VUGD Alūksnes nodaļas priekšnieks
1998.-2000. VUGD Alūksnes nodaļas priekšnieka vietnieks
1997.-1998. VUGD Alūksnes rajona ugunsdzēsības un glābšanas daļas komandiera v.i.
1997.-1997. VUGD Alūksnes rajona ugunsdzēsības un glābšanas daļas komandiera vietnieks
1996.-1997. IeM UGDD Alūksnes ugunsdzēsības un glābšanas daļas inspektors, Apes ugunsdzēsības un glābšanas posteņa komandieris
1995.-1996. IeM UGDD Alūksnes pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas daļas inspektors
1995.-1995. IeM UGDD Alūksnes pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas daļas ugunsdzēsējs
1992.-1995. Alūksnes pašvaldības projektēšanas birojā inženieris
1990.-1992. Virsdienests PSRS bruņotajos spēkos

Papildu izglītība un kvalifikācija

LR IeM UGDD Ugunsdrošības Tehniskā skola,
kvalifikācija 11 mēnešu jaunākā un vidēja komandējoša sastāva kursi (Latvija, 1995)

Eiropas Kopienas civilās aizsardzības mehānisma mācību programmas:
- Kopienas mehānisma ievadkurss (Itālija, 2006)
- Operatīvās vadības kurss (Vācija, 2007)
- Novērtēšanas misijas kurss (Kipra, 2007)
- Štābā vadības kurss (Dānija, 2007)
- Augsta līmeņa koordinācijas kurss (Polija, 2008)
- Augstā līmeņa koordinācijas kvalifikācijas celšanas kurss (Zviedrija, 2008)

NATO aktivitātes un kursi:
- NATO/PfP mācības Rescuer/Medceur 2004 (Latvija, 2004)
- NATO EADRCC lauku mācības “JOINT ASSISTANCE 2005” (Ukraina, 2005)
- NATO/PfP Starptautisko Glābšanas operāciju kurss (Igaunija, 2005)
- NATO/PfP Augstā līmeņa treniņu kurss (Zviedrija, 2006)
- NATO EADRCC mācības UUSIMAA 2008 (Igaunija, 2008)

Citas aktivitātes un kursi:
- Datortehnika, 120 stundas (Latvja, 2000)
- Klientorientēta saskarsme (Latvja, 2001)
- Konference droša industrija-droša komūna (Zviedrija, 2004)
- Administratīvais process iestādē (Latvja, 2004)
- PADI Atklātu ūdeņu nirēja kursi (Latvja, 2005)
- Pedagoģiskās darbības pamati, 72 stundas (Latvja, 2005)
- PADI Atklātu ūdeņu nirēja kvalifikācijas celšanas kursi (Latvja, 2005)
- Ūdenslīdēju kursi (Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Latvija, 2005)
- Finn Rescue Force Winter Camp 2006 mācības (Somija, 2006)
- PADI ūdenslīdēja glābēja kursi (Ēģipte, 2007)
- EU mācības VAR 2008 (Francija)
- EU mācības Orion 2010 (Lielbritānija)
- Angļu valodas kursi (Latvija, 14.04.09.-03.07.09 un 16.08.10.-12.11.10)
- Transantlantikas Civilas Drošības seminārs (01-18.02.2011.)

Atzinības

2017.gada 18.novembrī VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar Viestura ordeņa II šķiru un iecelts par ordeņa lielvirsnieku.

Valodu zināšanas

angļu valoda – vidējais līmenis – B1 (Atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē);
krievu valoda – augstākais līmenis – C2 (Atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 

VUGD priekšnieka vietnieka I.Zitāna kontaktinformācija:

Pieņemšanas laiku iepriekš saskaņot pa tālruni 67075824

Darba tālrunis:  67075995
E-Pasts:  vugd.gov.lvintars.zitans