VUGD eksperti piedalīsies ANO konferencē ŅujorkāPrint

05.06.2015

Šī gada 7.-12. jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Oskars Āboliņš un civilās aizsardzības eksperti Ivars Nakurts, Jevgēnijs Golovčuks dosies uz ASV, Ņujorku, lai uzstātos konferencē par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. VUGD eksperti runās par personu ar invaliditāti tiesībām un vajadzībām katastrofu laikā. 

Latvijas delegācija konferencē 9.jūnijā uzstāsies īpašā forumā „Invaliditāti iekļaujoša sagatavošanās un reaģēšana uz katastrofām: Sendai rīcības plāns un turpmākie soļi”, ko organizē Eiropas Savienība sadarbībā ar Eiropas Invaliditātes forumu. Latvijas delegācija prezentēs Latvijas prezidentūras ES  Padomē laikā izstrādātos un 12.martā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē apstiprinātos „Padomes secinājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaujošu katastrofu pārvaldīšanu”, kas ir kopēja ES apņemšanās un rīcība, vērsta uz nepieciešamību stiprināt cilvēku ar invaliditāti intereses un tiesības katastrofu pārvaldīšanas jomā.

Tā būs astotā ANO dalībvalstu konvencijas konference kopš 2008.gada. Šīs konferences tēma ir personu ar invaliditāti tiesību integrēšana attīstības programmā laikposmam pēc 2015.gada.

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām tika pieņemta Ņujorkā 2006.gadā un stājās spēkā 2008.gadā. Latvijā tā stājās spēkā 2010.gadā. Latvijā ir apstiprinātas Konvencijas ieviešanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments).