Jūrmalā norisināsies 34.civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksmePrint

29.04.2015

Trešdien, 29.aprīlī un ceturtdien 30.aprīlī, Jūrmalā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros norisināsies 34.civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme, kuras laikā tiks runāts par aktuālajiem jautājumiem civilās aizsardzības jomā.

Viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem būs partnerības veidošana Civilās aizsardzības mehānisma ietvaros ar ES austrumu un dienvidu kaimiņu reģiona valstīm [1]. Asociētā partnerība dod iespēju partnervalstīm, ievērojot noteiktos principus un mērķus, piedalīties ES Civilās aizsardzības mehānisma aktivitātēs, kas veicinās labāku sadarbību katastrofu riska mazināšanas jomā un arī reaģēšanā uz katastrofām.

Sanāksmes laikā paredzēta viedokļu apmaiņa par Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām (EERC), to darbības efektivitāti un pasākumiem, veicinot to pilnveidošanu. EERC dod iespēju ES dalībvalstīm iepriekš sagatavot pieejamās reaģēšanas spējas  (moduļus, ekspertus un citus reaģēšanas resursus) un nodrošina to, ka katastrofu gadījumos ES dalībvalstu resursu iesaiste būs prognozējamāka, efektīvāka un ātrāka.

Sanāksmē pārrunās Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu sadarbību, īstenojot jauno Sendai Katastrofu risku mazināšanas rīcības plānu 2015.-2030.gadam, ko apstiprināja ANO trešā Pasaules katastrofu risku mazināšanas konferencē šī gada 18.martā Sendai, Japānā. Jaunais piecpadsmit gadu rīcības plāns piedāvā 13 rīcības principus un četras prioritātes. Tāpat tiek izvirzīti septiņi mērķi, kas jāsasniedz šo 15 gadu laikā, piemēram, globālās katastrofās bojāgājušo skaita samazināšana.

ES dalībvalstu civilās aizsardzības ģenerāldirektorus iepazīstinās ar Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā apstiprinātajiem „Padomes secinājumiem par cilvēku ar invaliditāti iekļaujošu katastrofu pārvaldīšanu”, kas ir kopēja ES apņemšanās un rīcība, kas vērsta uz nepieciešamību stiprināt cilvēku ar invaliditāti intereses un tiesības katastrofu pārvaldīšanas jomā.

Civilās aizsardzības ģenerāldirektori pārrunās arī jautājumus par civilās aizsardzības zināšanu bāzes stiprināšanu, ES vadlīniju ieviešanu uzņemošās valsts atbalstam, katastrofu pārvaldības novērtēšanas vadlīniju izstrādi, kā arī aktuālo informāciju par pēdējām katastrofām un krīzēm, kurās Eiropas civilās aizsardzības mehānisma ietvaros nodrošināta ekspertīze, situācijas koordinācija un finansiāls atbalsts. 

Civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme notiek katras ES Padomes prezidentūras laikā un tā pulcē ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un kandidātvalstu civilās aizsardzības jomas vadītājus.

 


[1] ES austrumu kaimiņu reģiona valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina

ES dienvidu kaimiņu reģiona valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Palestīna, Tunisija