Pasaules līmenī aktualizē cilvēku ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvarēšanā Print

Rīga, 2015. gada 16.marts. No sestdienas, 14.marta, līdz trešdienai, 18.martam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Oskars Āboliņš Latvijas delegācijas sastāvā piedalās Apvienoto Nāciju Organizāciju rīkotajā  trešajā Pasaules katastrofu riska mazināšanas konferencē, kas norisinās Japānas pilsētā Sendai.

Konferencē Latvijas delegācija prezentē Latvijas prezidentūras ES  Padomē laikā izstrādātos un 12.martā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē apstiprinātos „Padomes secinājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaujošu katastrofu pārvaldīšanu”, kas ir kopēja ES apņemšanās un rīcība, vērsta uz nepieciešamību stiprināt cilvēku ar invaliditāti intereses un tiesības katastrofu pārvaldīšanas jomā.

VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš: „Pirms Latvijas prezidentūras ES Padomē mēs izvirzījām ambiciozu mērķi – aktualizēt cilvēku ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas laikā Eiropas Savienības un visas pasaules mērogā. Mūsu dalība ANO rīkotajā konferencē pierāda, ka Latvijas prezidentūras ES Padomes laikā paveiktais ir nozīmīgs visas pasaules mērogā un ka Latvija civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā runā vienā valodā ar pasauli.”
Latvijas delegācija konferencē 15.martā uzstājās īpašā forumā “Cilvēku ar invaliditāti vajadzības katastrofās un rīcība jaunajā pēc-Hjogo rīcības plānā” un Ministru apaļā galda diskusijā “Starptautiskā sadarbība jaunā Rīcības plāna ietvaros”. Savukārt 17.martā paredzēta uzstāšanās konferences seminārā “Cilvēku ar invaliditāti loma riska mazināšanas stratēģijā”.

ANO trešā Pasaules katastrofu risku mazināšanas konference pulcē vairākus tūkstošus dalībnieku no valsts institūcijām, pašvaldībām, starptautiskām organizācijām un nevalstiskām organizācijām, kas konferencē piedalās dažāda veida semināros, apaļā galda diskusijās un cita veida pasākumos.

Saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas 2013.gadā pieņemto rezolūciju, konferences uzdevums ir radīt vienotu, mērķorientētu, progresīvu un uz praktisku rīcību balstītu dokumentu, kas sekmēs katastrofu radīto seku mazināšanos.