Krīzes vadības padomes 2011.gada 17.novembra sēdes kārtībaPrint

25.06.2012

APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

Rīgā 2011.gada 04.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

(precizēta)

2011.gada 17.novembrī

Plkst. 09.00 – 10.30

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Mazajā zālē

 

1. Informācija par Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokolā Nr.19 un 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 izpildes gaitu (5.min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts, Iekšlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija

- Informācija.

 

2. Informācija par Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojuma Nr.182 „Par darba grupas izveidošanu” un Krīzes vadības padomes 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 4.§. izpildes gaitu (15.min.)

Iekšlietu ministrija

- KVP protokollēmuma projekts.

 

3. Informācija par „Ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām, kā arī priekšlikumiem par nepieciešamo rīcību (10.min.)

Iekšlietu ministrija (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

- Informatīvais ziņojums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

4. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  (15 min.)

Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

- Likumprojekts;

- Anotācija;

- Izziņa;

- MKK protokols Nr.40;

- Meža īpašnieku biedrības vēstule; pielikums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

5. Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem, lai nodrošinātu nacionālās drošības un krīzes vadības sistēmas izveidi, kompetences noteikšanu un funkcionalitāti (15 min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts

- Informatīvais ziņojums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

6. Par Civilās aizsardzības mācībām 2012.gadā (5.min.)

Iekšlietu ministrija (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

- Informatīvais ziņojums;

- KVP protokollēmuma projekts.

 

7. Priekšlikumi par mazo HES uzraudzības un regulācijas pilnveidošanu (5.min.)

Ekonomikas ministrija

- Informācija (EM 04.08.2011 vēstule Nr.432-1-7693).

 

8. Informācija par Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem iespējamiem nozares apdraudējumiem (10.min.)

Iekšlietu ministrija

- Informācija.

 

9. Citi jautājumi.

9.1. Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos”

Ekonomikas ministrija

- Informatīvais ziņojums.

 

 

Krīzes vadības padomes

sekretariāta vadītājs   O.Āboliņš