Krīzes vadības padomes 2015.gada 8.decembra sēdes darba kārtībaPrint

APSTIPRINU

Ministru prezidente,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja

L.Straujuma

2015.gada 13.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2015.gada 8.decembrī

plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidentes zālē (3.stāvā)

 

1. Ziņojums par 2014.gada 21.jūlija Krīzes vadības padomes (turpmāk – KVP) sēdes protokolā Nr. 28  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) doto uzdevumu (1.§, 2.un 4.punkts ) izpildi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

-         VARAM 22.05.2015. vēstule Nr.18-1e/4244 “Par 2014.gada 21.jūlija Krīzes vadības padomes sēdes protokolā Nr.28 doto uzdevumu izpildi”

-         KVP protokollēmuma projekts

 

2. Ziņojums par likumprojekta “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” izskatīšanas gaitu Saeimā.

Iekšlietu ministrija

-         Ziņojums

-         KVP ptotokollēmuma projekts

 

3. Ziņojums par ministriju sagatavotajiem un Krīzes vadības padomes sekretariātā (turpmāk – KVPS) iesniegtajiem nozaru apdraudējuma plāniem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests / KVPS

-         Ziņojums

-         KVP protokollēmuma projekts

 

4. Informatīvais ziņojums par Latvijas risku novērtēšanas rezultātiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

-         Informatīvais ziņojums

-         KVP protokollēmuma projekts

 

5. Ziņojums par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apmācību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

-         Ziņojums

-         KVP protokollēmuma projekts

 

6. Ziņojums par bukleta “Vai tu zini, ko darīt ārkārtas gadījumos?” izstrādes gaitu un tā prezentācija.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

-         Ziņojums

-         KVP protokollēmuma projekts

 

7. Ziņojums par sagatavoto videomateriālu “Īsfilma par tālruni 112” un tā izplatīšanas iespējām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

-         Īsfilma (1)

-         Īsfilma (2)

-        Īsfilma (3)

-         Ziņojums

-         KVP protokollēmuma projekts

 

8. Citi jautājumi.

 

Krīzes vadības padomes

sekretariāta vadītājs

O.Āboliņš