Latvijas - Lietuvas programma

"Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (All for safety, LLI-372)

21.08.2018

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (All for safety, LLI-372). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

“Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267)

20.08.2018

PROJEKTS “EMERG TECH” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

"Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR, LLI-232)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus''  (DERMR, LLI-232). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam . Vairāk par programmu:  www.latlit.eu  un  www.europa.eu .

“Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo, LLI-213)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā.” (ResCo, LLI-213). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam .  Vairāk par programmu:  www.latlit.eu  un  www.europa.eu .

“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” (Safety First!, LLI-92). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam .  Vairāk par programmu:  www.latlit.eu  un  www.europa.eu .

“CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu  “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā”  (ATOM, LLI-195). Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam .  Vairāk par programmu:  www.latlit.eu  un  www.europa.eu .

"Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas" (LLI-008)

25.04.2012

Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas VUGD no 2009. gada marta līdz 2011. gada septembrim iesaistījās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas" (LLI-008).

"Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II" (CBRM-II)

25.04.2012

"Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II" Projekta mērķis - uzlabot riska vadības un ārkārtas situāciju pakalpojumu pieejamību Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijā.

"Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā" (LATLITCBC, LLI-005)

25.04.2012

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā VUGD 2009.gada 2.janvārī iesaistījās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā" (LLI-005).

"Vides piesārņojuma seku likvidēšana Baltijas jūras piekrastē" (EAE, LLIV-247)

25.04.2012

2012. gada 1.martā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar partneriem no Lietuvas uzsāka projekta „Vides piesārņojuma seku likvidēšana Baltijas jūras piekrastē” (EAE, LLIV-247) īstenošanu.