Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)Print

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāks projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057) īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem.

Vadošais partneris Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Projekta partneri:

Asociētie partneri:

Projekta uzdevumi:

 • Uzlabot iesaistīto partneru materiāli tehnisko nodrošinājumu cīņai ar naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem (īpaši ziemas laikā);
 • Uzlabot operatīvo dienestu personālsastāva zināšanas un iemaņas;
 • Izpētīt projektu partneru esošo sistēmu ārkārtējo situāciju gatavības un reaģēšanas jomā un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai.

Projekta kopējais finansējums: 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 392 404,71,- EUR (līdzfinansējums 38 790,77,- EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 20. februāris - 2014. gada 19. jūnijs.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes:

No 11.-12. jūnijam noritēja ES projekta sanāksme Rēzeknē

No 27.-29. jūnijam VUGD amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Baltkrievijā

Parakstīts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas sadarbības plāns pārrobežu ārkārtējās situācijas gadījumam

Ugunsdzēsējiem glābējiem augustā piegādāta jauna tehnika

Daugavpilī notiks pārrobežu mācības naftas piesārņojuma Daugavā likvidēšanā

Veiksmīgi noritējušas Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu mācības naftas avārijas seku likvidēšanā Daugavpilī

Publicitātes materiāli:

Intervija radio Alise Plus (krievu val.)

 

______________________________________________________________________________________________________________________

2012.gada 23.janvārī Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsludināja publisko iepirkuma procedūru, lai iegādātos ugunsdzēsības automašīnas, kas būtu piemērotas ūdenslīdēju darbam un ķīmisko avāriju seku likvidēšanai. Papildus informācija par iepirkuma procedūru ir atrodama Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā.

_______________________________________________________________________________________________________________________

2012.gada 11. – 12. jūnijā, Rēzeknē norisinājās projekta pirmā darba grupas sanāksme. Sanāksmi vadīja:

- I. Zitāns, VUGD priekšnieka vietnieks;

- O. Kovalevskis, Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks;

- A. Jarmošš, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks.

 

Sanāksmes laikā tika:

 • saskaņots un parakstīts projekta īstenošanas plāns 2012. – 2014.gadiem;
 • saskaņots un parakstīts projekta budžeta plāns;
 • apstiprināta Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēju apmācības programma Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Kvalifikācijas celšanas institūtā;
 • uzsākts darbs pie praktisko mācību plānošanas un Operatīvas reaģēšanas plāna izstrādes.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2012.gada 27.jūnija līdz 29.jūnijam četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Baltkrievijā, Vitebskas pilsētā.

Pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās:

- Česlavs Šmuksts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris;

- Andris Krots, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Dienesta nodaļas operatīvais dežurants;

- Aleksandrs Grigorjevs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas komandieris;

- Vadims Gavrilins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas vada komandieris.

Semināra laikā tika apskatīti sekojoši jautājumi:

 1. Situācija, kas var rasties ārkārtējo negadījumu laikā pierobežu rajonos.
 2. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai.
 3. Iespējamo situāciju prognoze, kura var radīt ārkārtējo situāciju pierobežu rajonos.
 4. Sadarbības organizācijas kārtība.
 5. Sadarbības virzieni.
 6. Sakaru organizācija pierobežu rajonos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām iegūtā informācija pieredzes apmaiņas laikā ir bijusi svarīga, jo līdz ar to veiksmīgāk varētu organizēt dienesta darbību, likvidējot ķīmisko vielu un naftas produktu noplūdes. Semināra ietvaros tika apmeklētas Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes Vitebskas un Novopolockas ugunsdzēsības un glābšanas daļas, demonstrēta speciālā tehnika un aprīkojums ķīmisko vielu un naftas produktu savākšanai.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

No 1. līdz 12.oktobrim Baltkrievijā norisinājās kvalifikācijas celšanas kursi, kuros desmit amatpersonas paaugstināja zināšanas par naftas un ķīmisko produktu noplūdes likvidēšanas veidiem un metodēm.

 • Aleksandrs Grigorjevs, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3 .daļas komandieris;
 • Valdis Jurķāns, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3 .daļas vada komandieris;
 • Aivars Plotiņš, VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas vada komandieris;
 • Aleksandrs Šersts, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļas vada komandieris;
 • Jānis Skrindževskis,VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas inspektors dežurants (vada

komandieris).

Piedalīšanās kvalifikācijas celšanas kursos sniedza noderīgas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas ķīmisko avāriju reaģēšanas pasākumu un likvidēšanas organizēšanai. Tika apskatīti jautājumi par ķīmisko vielu noplūdes lokalizāciju un likvidāciju, naftas produktu ķīmiskās īpašības un raksturojums, meteoroloģisko apstākļu novērošanas organizēšanu avārijas vietā, tehnikas, aprīkojuma un instrumentu sanācijas veikšanu, pirmās palīdzības sniegšanu, ja notikusi saindēšanās ar ķīmiskās vielas gāzēm un tvaikiem, ķīmisko apdegumu gadījumos, u.c.

___________________________________________________________________________________________

2013.gada pavasarī ir plānota projekta ietvaros iegādātas tehnikas piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādei. Tā iegūs:

- 6x6 konteinervedēju aprīkojuma transportēšanai;

- konteineru ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai;

- konteineri-ūdenstilpni ar ugunsdzēsības sūkni;

- kuteri uz gaisa spilvena izlūkošanas veikšanai un bonu uzstādīšanai;

2013.gada 26. – 27. februārī Kirneilē (Lietuva) ir notikusi projekta koordinācijas sanāksme un mācību plānošanas sanāksme.Sanāksmes laikā tika apspriesti projekta vidustermiņa atskaites rezultāti, notikusi praktisko mācību scenārija precizēšana un 2.apmācību kursa Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsējiem sagatavošana.

___________________________________________________________________________________________

2013.gada 30.jūlijā Ignalinā, Lietuvā, projekta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde, Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvalde, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde, ņemot vērā Apvienoto nāciju organizācijas un citu starptautisko organizāciju darbību, kurā puses ņem dalību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju prevencijā un seku likvidēšanas jomā, parakstīja  “Operatīvas sadarbības plānu pārrobežu ārkārtējās situācijas gadījumam Latvijas  - Lietuvas - Baltkrievijas reģionā”. 

Plānu no Lietuvas puses parakstīja Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldes priekšnieks Olegas Kovalevskis, no Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks Aleksandrs Klobuk, no Latvijas puses - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmuksts.

Plāns nosaka pārrobežu atbalsta sniegšanas kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos, atbalsta sniegšanas nosacījumus un citas sadarbības formas.

Plāna sadaļas, kas nosaka kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos tiks ievērotas arī kopīgo mācību laikā, kas notiks nākamā gada sākumā.

__________________________________________________________________________________________

No 8. līdz 9. oktobrim Aglonā notika projekta praktisko mācību plānošanas un projekta koordinēšanas sanāksme.

Sanāksmes ietvaros tika nolemts, ka projekta praktiskās mācības notiks no 2014.gada 10. līdz 14. februārim sākumā Daugavpilī, pie Daugavas upes un tajās tiks iesaistīti ap 100 ugunsdzēsējiem glābējiem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes, Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes. Lai sagatavotos šīm mācībām, ugunsdzēsēji glābēji ziemā sāks treniņus ledus griešanas un bonu uzstādīšanas darbu veikšanai zem ūdens.

____________________________________________________________________________________

2014. gada 12. un 13.februārī, Daugavpilī, Daugavas upes akvatorijā pie Vaļņu un Cietokšņa ielas krustojuma praktiskās mācībās savas prasmes un sadarbības spējas trenēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes, Lietuvas Republikas Utenas apgabala, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala ugunsdzēsēji glābēji un Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība.

VUGD priekšnieks pulkvežleitnants Oskars Āboliņš uzsvēra pārrobežu praktisko mācību nozīmību: „Kopumā mācības noritēja veiksmīgi. Tikai praktiski trenējoties mēs varam sagatavoties reālai situācijai un spriest par mūsu gatavību sniegt palīdzību arī kaimiņvalstu kolēģiem” .

Foto: A.Vinks

Pēc mācību scenārija bija paredzēts, ka no naftas pārstrādes rūpnīcas Baltkrievijā Daugavas upē noplūst naftas produkti, kas virzās arī uz Latvijas teritoriju. Uz notikuma vietu devās VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku. Lai veiktu noplūdes ierobežošanu un likvidēšanu, tika uzstādītas norobežojošās bonas, naftas produktu savākšanas aprīkojums un sagatavota vieta savākto naftas produktu pagaidu uzglabāšanai. Mācībās kopumā piedalījās 59 ugunsdzēsēji glābēji ar 14 tehnikas vienībām, tajā skaitā projekta ietvaros iegādātā VUGD tehnika un aprīkojums- 6x6 konteinervedējs aprīkojuma transportēšanai, konteiners ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai, konteiners-ūdenstilpne ar ugunsdzēsības sūkni, kuteris uz gaisa spilvena izlūkošanas veikšanai un bonu uzstādīšanai.

Pēc mācībām notika arī visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija.

Visas bildes Fotogalerijā.

Savukārt plkst. 14.00 notika preses konference par mācību norisi.

_______________________________________________________________________________

4.aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tika piegādāts kuteris.