Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022)Print

25.04.2012

2011. gada 15.septembrī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 2 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022) (Improving civil protection systems’ transboundary cooperation in the field of emergency management of natural disasters in the regions of Lithuania, Latvia and Belarus)” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbības mehānismu meža un kūdras ugunsgrēku dzēšanai, sabiedrības informētības palielināšana par ekoloģiskām problēmām, labas prakses apmaiņa starp operatīvo dienestu pārstāvjiem.

Vadošais partneris - Viļņas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneri:
Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas apgabala pārvalde;

Asociētie partneri:
Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšana dienests;
Viļņas apgabala meža dienests;
Nemenčinė meža dienests;
Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrija;
Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Ārkārtējo situāciju vadības un reaģēšanas centrs.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt kopīgas vadlīnijas meža un kūdras ugunsgrēku dzēšanai;
 • Uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu un personālsastāva zināšanas un iemaņas;
 • Apmainīties ar „labas prakses" piemēriem meža un kūdras ugunsgrēku dzēšanā, celt sabiedrības informētības līmeni par ekoloģijas problēmām Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu reģionā.

Projekta kopējais finansējums: 994 676,36,- EUR (VUGD daļa 297 214,96,- EUR (līdzfinansējums 29 838,00- EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2011. gada 15.septembris - 2013. gada 14.decembris.

Aptaujas anketa: Anketa (Google Drive)

Izveidotā rokasgrāmata: Meza un kudras ugunsgreku dzesanas vaditaja rokasgramata A5 98lpp.pdf

Kalendārs 2014/2015 gadam: Kalendars.pdf

 

Preses relīzes:

VUGD piedalās starptautiskās mācībās Lietuvā

No 27.-28. novembrim noritēja ES projekta partneru sanāksme Daugavpilī

Noslēdzas pārrobežu sadarbības projekts Latgalē

Iegādāta jauna tehnika kūdras un mežu ugunsgrēku dzēšanai Latgalē

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012.gada 01.martā tika izsludināts atklāts konkurss "Speciālās tehnikas iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām" (34144210-3). Konkursa rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests plāno iegadāties:

1) pilnpiedziņas ugunsdzēsības autocisternu, kas aprīkota kūdras un meža ugunsgrēku dzēšanai;

2) gruntsūdens sūkni ar šļūteņu un sūcvadu komplektu, ūdens padošanai bezūdens rajonos un purvos;

3) 6x6 visurgājēju, gruntsūdens sūkņa transportēšanai.

Visa tehnika tiks izvietota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļā.

Papildus informācija par konkursu ir pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras mājas lapā.

 

No 2012.gada 19.februāra līdz 2012.gada 24.februārīm 5 VUGD Latgales reģiona brigādes amatpersonas piedalījās projekta ietvaros rīkotā kvalifikācijas celšanas kursā. Kurss norisinājās Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas izglītības iestāde „Pārprofilēšanas un kvalifikācijas celšanas institūts”, Baltkrievijā

Komandējamie:

 • kapteinis Vitālijs Lisovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas komandieris;
 • kapteinis Kaspars Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas inspektors dežurants (vada komandieris);
 • virsleitnants Aleksandrs Grigorjevs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas komandieris;
 • leitnants Jānis Skrindževskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas inspektors dežurants (vada komandieris);
 • leitnants Dmitrijs Krivenko, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļas vada komandieris;

apguva sekojošas tēmas:

 1. starptautiskā pieredze meža ugunsgrēku dzēšanā.
 2. apskatītas un izmēģinātas jaunākas brīdinājuma un meža ugunsgrēku dzēšanas metodes.
 3. tika apskatīts, kā jāanalizē un jāizvērtē informācija pat meža ugunsgrēku, lai atrastu optimālo variantu meža ugunsgrēka dzēšanā un tehnikas piesaistē.
 4. tika apskatīts kāda tehnika var pielietot meža ugunsgrēku dzēšanā.
 5. kūdras purvu ugunsgrēku dzēšana, kad degšana notiek zem zemes.
 6. meža ugunsgrēku dzēšana vietās, kur ir radioaktīvs piesārņojums.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012.gada 04.jūnijā tika publicēts Paziņojums par atklāta konkursa „Speciālās tehnikas iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām” (34144210-3). rezultātiem. Pirmajā konkursa daļā (ugunsdzēsības autocisternas ugunsgrēku dzēšanai mežos piegāde) par uzvarējušo pretendentu ir kļuvusi kompānija UAB „ISKADA” ar kopējo līgumcenu 167 127 LVL.

Konkursa otrā un trešā daļa tika izbeigtas bez uzvarētāja pasludināšanas un 2012.gada 19.jūlijā par tām tika izsludināts atsevišķs atklātais konkurss “Par speciālās tehnikas iegādi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām”(iepirkuma identifikācijas numurs- IeM NVA 2012/77 LLB-1-022)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 27.-28.novembrim Daugavpilī notika projekta darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas apgabala pārvaldes, Viļņas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Sanāksmes laikā tika pārskatīts projekta pirmā gadā paveiktais, izskatīti jautājumi par tehnikas iepirkuma procedūru norisi, par darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu norisi 2013.gada februārī, tika saskaņoti metodiskie ieteikumi meža un kūdras ugunsgrēku dzēšanā.

Lietuvā 2013.gada jūnijā norisināsies kopīgas ugunsdzēsības dienestu mācības. Mācību laikā tiks pārbaudītas un attīstītas dienestu darbinieku profesionālās spējas un gatavība piedalīties palīdzības sniegšanā meža un kūdras ugunsgrēku gadījumā kaimiņvalstu pierobežas teritorijā. Mācību norisē tiks izmantota projekta ietvaros iegādātā tehnika.

__________________________________________________________________________________________________________________

No 19. līdz 21.jūnijam Švenčoņos (Lietuvā) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) piedalījās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas kopīgās ugunsdzēsības mācībās un darba grupas sanāksmē. Mācības klātienē vēroja Lietuvas iekšlietu ministra vietnieks, Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministra vietnieks un VUGD priekšnieka vietnieks pulkvedis Intars Zitāns.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils daļu ugunsdzēsēji glābēji mācībās piedalījās ar jauno, projekta ietvaros iegādāto tehniku – autocisternu Mercedes Benz Unimog U5000, ar piekabi, uz kuras uzstādīta gruntsūdens sūkņa iekārta.

Vairāk bildes Fotogalerijā.

Mācībās pēc scenārija tika paredzēts, ka ir izcēlies ugunsgrēks SAS „Aliu durpynas” kūdras laukā. Tas tiek vēlu pamanīts un izplešas uz blakus esošo mežu. Tiek iesaistīti visi vietējie resursi, taču uguns turpina izplesties un var apdraudēt tuvumā esošos ciemus. Tādēļ tiek pieņemts lēmums piesaistīt resursus arī no kaimiņvalstīm - Latvijas un Baltkrievijas. Kopumā mācībās piedalījās 36 ugunsdzēsēji glābēji no Lietuvas, 23 ugunsdzēsēji glābēji no Baltkrievijas un 15 ugunsdzēsēji glābēji no Latvijas.

Šo mācību mērķis bija attīstīt dienestu sadarbības spējas meža un kūdras ugunsgrēku dzēšanai Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pierobežā.