Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247)

02.06.2014

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247) . (Cooperation of civil protection systems' in emergencies, arising from transporting dangerous substances in the transboundary region of Latvia-Lithuania-Belarus) īstenošanu.

Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāks projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057) īstenošanu.

Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022)

25.04.2012

2011. gada 15.septembrī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 2 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „ Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022) (Improving civil protection systems’ transboundary cooperation in the field of emergency management of natural disasters in the regions of Lithuania, Latvia and Belarus)” īstenošanu.

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales reģionu. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts Latgales un Zemgales reģiona brigāžu infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. Programmas mājaslapa   Publicitātes video   2007.-2013. gadu programmā realizētie projekti: 1.   Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247) 2.   Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022) 3. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)