Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

ClimaAdapt: Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu -  ClimaAdapt: Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām (ENI-LLB-2 261). Vairāk par programmu :  http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/

Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” ( ENI-LLB-1-092)

<title>inSite 6.0</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <META name="keywords" content="CMS" /> <META name="description" content="inSite : CMS" /> <link rel="stylesheet" href="/in_site/core/main.css" type="text/css" /> <script> function init(){ // Esli eto avtorizacija v freime , to nado perekinutj ee na parent okno. if (window.parent.window.document.location.href != window.document.location.href){ window.parent.window.document.location.href = window.parent.window.document.location.href; } } </script></head><body onload="init();"><form method="POST" action="" id="loginForm"> <img id="logo" src="/in_site/core/images/logo.png" /> <table cellspacing=2 cellpadding=2 border=0 class=text-black > <tr><td colspan="2" height="15">&nbsp;</td></tr> <tr> <td align="right">Login</td> <td style="padding-right:20px"><input type="text" id="insite_login" value="" name="insite_login" class=default><script>document.getElementById("insite_login").focus();</script></td> </tr> <tr> <td style="padding-left:20px">Password</td> <td><input type="password" value="" name="insite_password" class=default></td> </tr> <tr><td colspan="2" height="15">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="2" align="center" ><input type="submit" value=" Enter " class=button style="display:inline"></td></tr> </table> <br></form></body></html>" style="width: 300px; height: 109px;" /> Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092). Vairāk par programmu:  http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/

Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247)

02.06.2014

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247) . (Cooperation of civil protection systems' in emergencies, arising from transporting dangerous substances in the transboundary region of Latvia-Lithuania-Belarus) īstenošanu.

Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāks projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057) īstenošanu.

Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022)

25.04.2012

2011. gada 15.septembrī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 2 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „ Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022) (Improving civil protection systems’ transboundary cooperation in the field of emergency management of natural disasters in the regions of Lithuania, Latvia and Belarus)” īstenošanu.

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales reģionu. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts Latgales un Zemgales reģiona brigāžu infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. Programmas mājaslapa   Publicitātes video   2014.-2020. gadu programmā realizētie projekti: 1.  Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” ( ENI-LLB-1-092) 2.  Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes (ENI-LLB-2 261)     2007.-2013. gadu programmā realizētie projekti: 1.   Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247) 2.   Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas reģionā (LLB-1-022) 3. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057)