Igaunijas - Latvijas programma

"Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā" (SAFE SEA, ESTLAT18)

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (SAFE SEA, ESTLAT18).

"Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos" (JATE, EU43746)

2013.gada 1.jūlijā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar partneriem no Igaunijas uzsāka projekta „Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” (JATE, EU43746) īstenošanu.

"Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe)

25.04.2012

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana VUGD 2009.gadā iesaistījās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe).

"Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana" (VV-JRC)

25.04.2012

Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi realizē projektu „Valka –Valga joint rescue capacity” ("Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana" (VV-JRC)).

Interreg Igaunija - Latvija pogramma

25.04.2012

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģionus.  2014. – 2020.gadu plānošanas periodā piesaistām finansējumu Vidzemes reģiona brigādes, Kurzemes reģiona brigādes, Rīgas reģiona pārvaldes infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. Programmas mājaslapa   2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti: 1. "Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā" (SAFE SEA, ESTLAT18)   2007.-2013. gadu plānošanas periodā realizētie projekti: 1. "Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe) 2.   "Valkas – Valgas kopīgās glābšanas kapacitātes stiprināšana" (VV-JRC) 3. "Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” (JATE, EU43746) ________________________________________________________ Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.