Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instruments

“Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”

03.06.2019

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instrumenta pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansēto projektu “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”.

Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras finanšu instruments

01.06.2019

Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra, kas pārvalda ES pētniecības dotācijas. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā izpildaģentūra īsteno ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. 2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti:  “ Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE, 833717)”