Baltijas jūras reģiona programma

“Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība (DiveSMART-Baltic)”

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) piedalās projektā “Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība (DiveSMART-Baltic)”.

Baltijas jūras reģiona programma

02.10.2012

  Baltijas jūras reģiona programma aptver visu Latvijas teritoriju. Iepriekšējos plānošanas periodos finansējums tika piesaistīts infrastruktūras un dienesta personāla zināšanu uzlabošanai, iemaņu attīstīšanai, kā arī sabiedrības informēšanai. Programmas mājaslapa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalās Centrālās Baltijas jūras reģiona apakšprogrammā. Programma Latvijas teritorijā aptver Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas reģionus. 2014.-2020.gadu plānošanas periodā finansējums tiek piesaistīts dažādu Latvijas reģionu ūdenslīdēju glābēju dalībai apmācību kursos un mācībās Zviedrijā. Apakšprogrammas mājaslapa   2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti: 1. “Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība (DiveSMART-Baltic)”   Realizētie projekti: 1. Chemical emergencies

Chemical emergencies

02.10.2012

Viens no pirmajiem projektiem, kur piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas - Latvijas - Lietuvas reģionā". Tā pirmsākumi ir meklējami 2007. gadā, kad Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrija nāca klajā ar priekšlikumu iesniegt projekta pieteikumu Baltijas jūras INTERREG IIIb programmas apvienotajam tehniskajam sekretariātam.