Kas jāzina pasākumu organizētājiemPrint

Publisku izklaides un svētku pasākumu organizatoriem pirms rīkot pasākumus būtu jāiepazīstas ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, kurš nosaka publisku pasākumu rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu publiskā pasākumā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību šāda pasākuma laikā.

Likuma mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu netraucētu un drošu norisi.

Plašāk: Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums