Latvija sniegs palīdzību GrieķijaiPrint

15.09.2020

Otrdien, 15. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu sniegt  humāno palīdzību Grieķijai ārkārtas situācijas risināšanai. Humānās palīdzības sūtījumā, kas tiks nogādāts Grieķijā ir paredzēts iekļaut 300 nestuves un 3000 segas no valsts materiālo rezervju resursiem.

Kā jau ziņots, 8. septembra vakarā Grieķijas lielākajā patvēruma meklētāju nometnē “Moria” Lesbas salā aizsākās postošs ugunsgrēks, kas to gandrīz pilnībā ir iznīcinājis. Lai arī mirušo un ievainoto nav, aptuveni 13 000 nometnes iedzīvotāju ir palikuši bez pajumtes.

Jau pirms ugunsgrēka nometnē izmitināšanas vietas bija pārpildītas un pieeja pārtikai, ūdenim, higiēnas precēm un veselības aprūpei ierobežota. Grieķijas kompetento iestāžu rīcība pēc ugunsgrēka bija ātra un efektīva, taču papildus tam šajā ārkārtas situācijā ir ļoti nepieciešama arī solidāra palīdzība no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm.

Izdevumus, aptuveni 80 000 eiro, kas paredzēti humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai un transportēšanai, paredzēts segt no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.