Notiks šogad pirmā Krīzes vadības padomes sēdePrint

08.04.2019

Ministru prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš, kā Krīzes vadības padomes (KVP) priekšsēdētājs sasauc savu pirmo KVP sēdi, kura notiks otrdien, 9.aprīlī ap plkst. 15.00 (pēc Ministru kabineta sēdes) Hanzas ielā 5, Rīgā.

Plānots, ka KVP sēdē klātesošie tiks iepazīstināti ar normatīvajos aktos noteikto KVP un tās sekretariāta kompetenci, kā arī tiks sniegta informācija par ministriju iesniegtajiem Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektiem, kā to paredz Nacionālās drošības likuma 23.pants. Līdztekus Iekšlietu ministrija (IeM) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēs KVP locekļus par Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma ieviešanas gaitu, īpašu uzmanību veltot Valsts civilās aizsardzības plāna projekta sagatavošanas procesam. Kā arī, izpildot iepriekš doto KVP uzdevumu, IeM un VUGD informēs par starptautiskās palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas gaitu kūdras un meža ugunsgrēku Talsu novadā likvidēšanai.

Mediju iespējas: foto un video pirms sēdes un atbildes uz žurnālistu jautājumiem pēc sēdes (klātienē sēdi vērot nebūs iespējams).

KVP ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, veicot valsts apdraudējuma preventīvos un pārvarēšanas pasākumus, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. gadījumā KVP koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanai. KVP vada Ministru prezidents. KVP locekļi ir aizsardzības, ārlietu, ekonomikas, finanšu, iekšlietu, tieslietu, veselības, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri.