Māci bērniem nespēlēties ar uguni!

Pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi dedzina pērno zāli, tad tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. Tomēr kūlas ugunsgrēkos ik gadu cieš vairāki cilvēki, kas vai nu paši dedzinājuši pērno zāli, vai riskējuši un to dzēsuši.

Rīkojies atbildīgi - nededzini pērno zāli, bet sakop vidi sev apkārt! Kā arī pārrunā ar bērniem kūlas dedzināšanas un dzēšanas bīstamību!

Video tapis Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" (DERMR,LLI-232) ietvaros.

 

Video skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=hVobleZddWc&t=1s