Nededzini kūlu

Video tapis Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" (DERMR,LLI-232) ietvaros.

 

Video skaties šeit: https://youtu.be/C2znuuy_q_M