Kā rīkoties, ja dzirdi trauksmes sirēnas?

VUGD atgādina par to, kā pareizi jārīkojas izdzirdot trauksmes sirēnas. Ja iepriekš neesat brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot, jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību!

Video tapis projekta “Ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” #esfondi #LatLit #ATOM ietvaros. Par šī video materiāla saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Video skaties šeit: https://youtu.be/zynX-vThZnQ