Īsfilma par tālruni 112

112 - viens tālrunis visā Eiropā! Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam.

 

Video pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=gIvfMcWiu1E