Print

Vakances

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

(Maskavas ielā 5, Rīgā, LV 1050, Reģ. Nr. 90000049834)

aicina pieteikties pretendentus uz

 

Tehniskā dienesta pārvaldes Remontu nodaļas vecākā speciālista amatam 

 

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža izsludina atklātu konkursu:

uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītāja amatu;

uz Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas vecākā speciālista/es amatu;

jurista amatu

 

 

 

Iesnieguma viedlapa; Iesniegumu veidlapa (VUGD nodarbinātais)

 

Visas VUGD amatu vakances skatīt šeit

 

INFORMĀCIJA
kandidātiem, kuri vēlas pieteikties
ugunsdzēsēja glābēja vai ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) palīga amatam

Obligātās prasības dienestam:

(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām):

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no soda;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Prasmes:

 • prasme peldēt;
 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;

Amata pienākumi:

veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus (tai skaitā sniegt pirmo palīdzību cietušajiem), kā arī avāriju un to seku likvidācijas neatliekamos darbus.

Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

Lai iegūtu amatam nepieciešamo ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju, dienestā pieņemtajai personai jāapgūst Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apmērā.

 

Par ugunsdzēsēja glābēja vai ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) vakancēm varat interesēties:

Rīgas reģionā – tālrunis 67075838;

Vidzemes reģionā – tālrunis 67075959;

Latgales reģionā  – tālrunis 67075828, 67075933;

Kurzemes reģionā – tālrunis 67075807;

Zemgales reģionā – tālrunis 67075811.

 

Pieteikties iespējams (norādot vēlamo dienesta vietu (reģionu, daļu, posteni)) elektroniski uz e-pasta adresi vugd.gov.lvcv  nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu par peldēt prasmi.

 

INFORMĀCIJA
kandidātiem, kuri vēlas pieteikties dispečera palīga amatam

Prasības kandidātiem:

(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām):

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu , atbrīvojot no soda;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

 

Amata pienākumi:

 • pieņemt  pieteikumus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru „112”, noteikt atbildīgo dienestu, nepieciešamības gadījumā pāradresēt zvanus pēc atbilstības;
 • atbilstoši ugunsdzēsības un glābšanas automobiļu izsūtīšanas sarakstam, izsūtīt apakšvienības uz notikuma vietu un veikt balss radio sakaru apmaiņu;
 • strādāt ar biroja programmatūru, biroja tehniku, radiostacijām un skaņu ierakstu iekārtām.

Zināšanas un prasmes:

 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas komunikāciju prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos;
 • strādāt ar datu bāzēm un informācijas sistēmām.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas (no EUR 650,00-820,00).

Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

Lai iegūtu amatam nepieciešamo kvalifikāciju – dispečers (iekšlietu jomā) (otrais profesionālais kvalifikācijas līmenis), dienestā pieņemtajai personai Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā jāapgūst profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”.

Par dispečera palīga vakancēm varat interesēties  – tālrunis 67075972.