Aicinām sabiedrību piedalīties AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādēPrint

02.11.2018

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 46. punktam, VUGD aicina sabiedrību iesaistīties AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādē.

Ar AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna projektu iespējams iepazīties šeit: ĀRPUSOBJEKTA CIVILĀS AIZSARDĪBAS PLĀNS  un līdz šī gada 10.decembrim Rīgas ielā 14, Olainē, iepriekš saskaņojot vizītes laiku, rakstot e-pastu: vugd.gov.lvandrejs.kotovs

Jautājumus, ierosinājumus un viedokli par plāna projektu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam var iesūtīt līdz šī gada 10.decembrim, sūtot elektronisku vēstuli uz vugd.gov.lvandrejs.kotovs