Konkurss “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!”Print

30.09.2019

Jau pēc trīs mēnešiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, katrās mājās ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kurš laicīgi brīdinās par mājoklī izveidojušos piedūmojumu un ļaus izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šoruden aicina 5.-12.klašu skolēnus iesūtīt savu redzējumu par dūmu detektoru nozīmību katrā mājoklī.

 

Nolikums

 

Konkursa “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!”

NOLIKUMS

 

 • Vispārējs apraksts
 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) rīko radošo darbu konkursu “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!” (turpmāk – konkurss).
 2. Konkurss ir veltīts skolēnu un viņu ģimeņu uzmanības pievēršanai dūmu detektoru nozīmei mājokļos un savas drošības uzlabošanai ugunsgrēka gadījumā.

 

 • Konkursa mērķis un uzdevums
 1. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par drošību un rīcību bīstamās situācijās, kā arī sniegt iespēju radoši izpausties video vai literāra darba (dzeja vai proza, piemēram, eseja, dziesma) formātā, atainojot to, kāpēc dūmu detektora ierīkošana mājoklī ir tik svarīga.
 2. Konkursa uzdevums ir 5. – 8. klašu un 9. – 12. klašu skolēniem izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!” atbilstošu, paša radītu video vai literāru darbu, kurā attēloti iemesli, kāpēc mājoklī ir vai, tieši pretēji, nav dūmu detektors, uzsverot tā nozīmīgumu mirklī, kad tas var maksāt kāda cilvēka dzīvību. Video garums līdz 1 minūtei.

 

 • Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2019.gada 1.oktobra līdz 31.oktobrim.

 

 • Konkursa dalībnieki
 1. Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 5. – 8.klašu un 9. – 12.klašu skolēni, kā arī profesionālo vidusskolu skolēni.

 

 • Konkursa darbu iesniegšana
  1. Viens konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs video vai literāros materiālus.
  2. Konkursa darbam jābūt autora oriģināldarbam.
  3. Konkursam var iesniegt individuāli vai grupās līdz (piemēram, divu klases biedru) izstrādātus darbus. Maksimālais cilvēku skaits grupā – 5.
  4. Konkursa darbiem ir jābūt valsts valodā.
  5. Iesniedzot vai iesūtot konkursa darbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par autoru – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese, kontakttālrunis, izglītības iestāde. Ja dalībnieks/-i izvēlas iesniegt video materiālu, tad tam jāpievieno paskaidrojošs apraksts.
  6. Konkursa darbus iesniedz nosūtot uz e-pastu: vugd.gov.lvprese, ar norādi “Dūmu detektoru konkurss” vai arī sūtot pa pastu uz Maskavas ielu 5, Rīgā, LV-1050.
  7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 31.oktobris (ieskaitot).
  8. Konkursam iesniegtie darbi autoriem netiks atdoti. 

 

 • Konkursa darbu vērtēšana
  1. Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pieci pārstāvji no VUGD.
  2. Konkursā iesniegtos darbus žūrijas komisija vērtēs ņemot vērā:
   1. radošā darba atbilstību konkursa mērķim un tēmai;
   2. radošā darba oriģinalitāti;
   3. darba mākslinieciskuma un izpildījuma kvalitāti;
   4. darbā atspoguļotās domas emocionālo aspektu.
 1. Konkursā iesniegtie darbi tiks vērtēti šādās kategorijās:
  1. individuāli veidotie literārie darbi 5. – 8.klašu grupā;
  2. individuāli veidotie video 5. – 8.klašu grupā;
  3. grupās veidotie literārie darbi 5. – 8.klašu grupā;
  4. grupās veidotie video 5. – 8.klašu grupā;
  5. individuāli veidotie literārie darbi 9. – 12. klašu grupā;
  6. individuāli veidotie video 9. – 12. klašu grupā;
  7. grupās veidotie literārie darbi 9. – 12. klašu grupā;
  8. grupās veidotie video 9. – 12. klašu grupā.
 2. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma katrā kategorijā tiks noteikti trīs labākie darbi, kuru autori kļūs par konkursa uzvarētājiem.

 

 • Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija
  1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:
   1. pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādītā autora darbs;
   2. iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;
 1. Dalībai konkursā aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

 

 • Rezultātu paziņošana
  1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 15.novembrī, publicējot tos VUGD mājaslapā www.vugd.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa uzvarētājiem.
  2. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas drošas balvas – dūmu detektori, kā arī VUGD pārsteiguma balvas.
  3. Konkursa uzvarētāju darbi var tikt izmantoti VUGD izglītojošos materiālos. Labākie video un literārie darbi var tikt publicēti VUGD sociālo tīklu kontos (Facebook, Twitter, Instagram).

 

 • Citi nosacījumi:
  1. Iesniedzot materiālus dalībai konkursā, to autors bez atlīdzības nodod tos VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegtos darbus informatīvi izmantot dažādos informatīvos un izglītojošos materiālos, kā arī oficiālajos VUGD sociālo tīklu kontos, norādot autora vārdu un uzvārdu.
  2. Kontaktinformācija: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa, tālrunis: 64233465, e-pasts: vugd.gov.lvprese.