Iepirkumi līdz 10 000 EUR (piegādes un pakalpojumi)Print

 

Nosaukums                                    

Publicēts    

Pieteikties līdz

Konteinera pārdislocēšana no LRB Balvu daļas uz LRB Preiļu daļu.

21.09.2020. 23.09.2020.