Plānotie iepirkumi 2020.gadāPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iepirkumu plānu 2020.gadam var apskatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.