Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izveidošanaPrint

18.05.2020

Šī dokumenta nolūks ir definēt darba uzdevumu KaZa izveidošanas izpētei, tehniskās specifikācijas sagatavošanai, risinājuma izstrādei un/vai integrācijai ar citām sistēmām.

Mērķauditorija ir VUGD kā KaZa lietotājs, IeM IC kā KaZa uzturētājs, CAKPL noteikti katastrofas pārvaldīšanas subjekti, un citas  iestādes, komersanti un personas, kuras ir ieinteresētas nodrošināt šajā dokumentā definēto Darba uzdevumu izpildi, kā potenciālais piegādātājs, kā arī sabiedrība, kas ir patiesā labuma guvējs.

 

Darba uzdevums par Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izstrādi 

Pielikums