Iepirkumu aktualitātes

Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izveidošana

18.05.2020

Šī dokumenta nolūks ir definēt darba uzdevumu KaZa izveidošanas izpētei, tehniskās specifikācijas sagatavošanai, risinājuma izstrādei un/vai integrācijai ar citām sistēmām. Mērķauditorija ir VUGD kā KaZa lietotājs, IeM IC kā KaZa uzturētājs, CAKPL noteikti katastrofas pārvaldīšanas subjekti, un citas  iestādes, komersanti un personas, kuras ir ieinteresētas nodrošināt šajā dokumentā definēto Darba uzdevumu izpildi, kā potenciālais piegādātājs, kā arī sabiedrība, kas ir patiesā labuma guvējs.   Darba uzdevums par Katastrofu radīto postījumu un zaudējumu datu bāzes izstrādi  Pielikums

Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām

18.05.2020

Pētījuma nolūks par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām ir definēt prasības ABS+ vispārējai izpētei un apkopot prasības ABS+ ieviešanai. Pētījuma rezultāta paredzēti, lai atbalstītu Elektronisko sakaru regulas 110.panta pirmā punkta prasības izpildi. Pētījuma mērķauditorija ir VUGD kā ABS+ lietotājs, IeM IC kā ABS+ uzturētājs un citas  personas, kuras ir ieinteresētas nodrošināt šajā dokumentā definēto Darba uzdevumu izpildi, kā potenciālais piegādātājs, kā arī sabiedrība kas ir patiesā labuma guvējs.   Darba uzdevums pētījumam par Valsts agrīnām brīdināšanas sistēmām 

Augstas caurgājības autocisterna

28.04.2020

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde piedalās projektā par specializētās tehnikas un aprīkojuma iegādi. Projektā būs nepieciešams iegādāties vienu Augstas caurgājības autocisternu 4 x 4 (skat.pielikumu zemāk). Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai un, iespējams, transportlīdzekļa tehniskās specifikācijas precizēšanai līdz 20.05.2020. (ieskaitot) tiek veikta tirgus izpēte, ar mērķi noskaidrot transportlīdzekļa paredzamo iegādes cenu. Plānotais iegādes datums 2021.gads, iepirkuma izsludināšana ap 2020.gada jūniju.