Aprīkojuma ķīmisko negadījumu seku likvidēšanai iegāde (uz diviem gadiem)

ID Nr.: IeM VUGD 2020/30

 

Publicēts: 09.06.2020

 

Pieteikties līdz: 06.07.2020

 

Iepirkuma metode: Atklāts konkurss

 

Iepirkuma paziņojums:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu un pārejas noteikumu 9.punktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pircēja profils, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, ir pieejams: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšistēmā

 

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 

Tiesību akti publisko iepirkumu jomā pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne

 

Uzmanību! Piedāvājumus iepirkumos un iepirkumu procedūrās var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji: Informācija par reģistrēšanos