VUGD organizē starptautisku konferenci “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”Print

No 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam ilgst Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē (BJVP). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no Latvijas puses ir atbildīgā iestāde par darbu darba grupā “Civilās aizsardzības tīkls” un šīs prezidentūras ietvaros organizē vairākus pasākumus.

8. oktobrī jau norisinājās BJVP padomes sekreteriāta eksperta līmeņa seminārs par ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un sprāgstvielu (CBRNE) saistīto negadījumu pārvaldīšanu un atbildīgo institūciju kapacitātes stiprināšanu Baltijas jūras reģionā.

Š.g. 27. novembrī VUGD prezidentūras ietvaros rīkos starptautisku konferenci “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”, kas norisināsies Rīgas Stradiņa universitātē. Konferences divi vadmotīvi ir drošības jautājuma ieviešana izglītībā un sabiedrības izpratnes veicināšana par drošību Baltijas jūras valstu reģionā. VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis runās par Latvijas pozitīvo piemēru, mācību saturā integrējot civilo aizsardzību (2017. gada 5.decembra MK noteikumi Nr.716). Savukārt otrajā paneļdiskusijā uzsvērs sabiedrības izglītošanu un izpratnes veicināšanu, tajā skaitā izmantojot jaunās tehnoloģijas. Īpaši šim pasākumam tiks izveidots piemērs, izmantojot papildināto realitāti bukletā “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos”.

Konferences rezultāti tiks izmantoti turpmākajam darbam BJVP un vienlaikus arī kopējās sabiedrības drošības kultūras kā prioritātes attīstīšanā.

BJVP ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums, kas dibināts 1992. gadā un to veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis: Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Īslande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.