Fotogalerija - Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas pasākums un piemiņas zīmes pasniegšana Pļaviņu pašvaldībā 26.04.2016.