Priekšnieka vietnieks pulkvedis Ints SēlisPrint


Atbildības jomas:

Operatīvās vadības pārvalde;

Tehniskā dienesta pārvalde;

Iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde.
 

CV

Izglītība

2005.gads – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesionālā augstākā izglītība, būvinženiera kvalifikācija

1991.gads – Jūrmalas 4. vidusskola.

Profesionālā darba pieredze

Kopš 2018.gada 19.aprīļa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

2012.– 2018.gads VUGD Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks;

2009.– 2012.gads VUGD Zemgales reģiona brigādes komandieris

2007.– 2009.gads VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Vidzemes priekšpilsētas brigādes komandieris

2007.– 2007.gads VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Vidzemes priekšpilsētas brigādes komandiera vietas izpildītājs

2006.– 2007.gads Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras asistents

2006.– 2006.gads VUGD Jūrmalas brigādes komandieris

2005.– 2006.gads VUGD Jūrmalas brigādes komandiera vietas izpildītājs

2005.– 2005.gads VUGD Ātrās reaģēšanas brigādes komandiera vietas izpildītājs

2002.– 2005.gads VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Operatīvās nodaļas operatīvā dežuranta vietnieks

2001.– 2002.gads VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Dežūrdienesta operatīvā dežuranta vietnieks

1998.–2001.gads VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes Dežūrdienesta operatīvā dežuranta palīgs

1993.– 1998.gads LR IeM Ugunsdzēsības glābšanas dienesta departamenta 4.Tehniskā dienesta brigādes vada komandieris

1993.– 1993.gads LR IeM Ugunsdzēsības glābšanas dienesta departamenta Jūrmalas pilsētas inspektors

1992.–1993.gads LR IeM Ugunsdzēsības glābšanas dienesta departamenta Mācību centra klausītājs

1991.–1992.gads LR IeM Zemgales priekšpilsētas 2.ugunsdzēsības glābšanas daļas ugunsdzēsējs.

Papildu izglītība un kvalifikācija

2017.gads - Efektīvs vadītājs: Motivācija. Pienākumu deleģēšana. Atgriezeniskā saite, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs

2017.gads - Pretizlūkošanas apmācība, Drošības policija

2016.gads - Efektīvs vadītājs: Vadītājs un līderis. Vadības stili, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs

2012.gads - Darba vides fizikālie riska faktori, Rīgas Stradiņa universitāte

2011.gads - Pirmās palīdzības sniegšanas apmācība, pielietojot VUGD aprīkojumu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2010.gads - Pirmā līmeņa otrā posma profesionālā angļu valoda, Nacionālie bruņotie spēki Valodu skola

2010.gads - Kā sarunāties ar žurnālistu, Valsts administrācijas skola

2009.gads - Patstāvīgās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanas atļaujas piešķiršanu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2007.gads - Ugunsgrēka notikuma vietas izpēte un cēloņu noteikšana, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2007.gads - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (ugunsdzēsējs glābējs), Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2005.gads - Corse on International Humanitarian Relief Operations, RADDNINGS VERKET

2004.gads - International Humanitarian Relief Operations Course within the framework of Partnership for Peace, RADDNINGS VERKET

1999.gads - Operational decision-making and strategic management in rescue services, RADDNINGS VERKET.

Valodu zināšanas

latviešu - dzimtā
krievu - C2 līmenis
angļu - B2 līmenis

VUGD priekšnieka vietnieka I. Sēļa kontaktinformācija:

E-Pasts:   vugd.gov.lvints.selis

Pieņemšanas laiks - iepriekš saskaņot pa tālruni 67075824