Priekšnieka vietnieks ģenerālis Normunds PlēgermanisPrint

 

Atbildības jomas:

Operatīvās vadības pārvalde;

Tehniskā dienesta pārvalde;

Iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde.
 

 

 

 

CV

Izglītība

1997.-2001.gads Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Valsts Ugunsdzēsības akadēmija, ugunsdrošības inženieris
1995.-1996.gads  Ugunsdrošības tehniskā skola
1983.-1986.gads  Murjāņu sporta vidusskola

Profesionālā darba pieredze

No 2011.gada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks
2009. - 2011.gads Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors
2007. -2009. gads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks
2005. - 2007.gads Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors

2002. - 2004. gads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes priekšnieka vietnieks
2002. - 2004.gads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes dienesta nodaļas priekšnieks
2002.gada 1.augusts - 1.septembris Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora vietnieks, nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
1996. - 2002.gads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskā skolas pasniedzējs/direktora vietnieks
1994. - 1996.gads Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes Slokas posteņa nodaļas komandieris
1989.  - 1994. gads 19.Militarizētās ugunsdzēsības daļas 2.nodaļas ugunsdzēsējs

Papildus izglītība un kvalifikācija

2011.gads Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse (160 stundas), Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2010.gads Kursi "Aktuālie jautājumi valsts civildienestā", "Iekšējā kontrole", "Valsts amatpersonu ētika pretkorupcijas kontekstā; Interešu konflikta novēršana", Valsts administrācijas skola

2010. gads Stažēšanās ugunsdrošības un ugunsdzēsības, tehniskās un medicīniskās palīdzības, bīstamo vielu jautājumos Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienestā

2007. gads Profesionālās pilnveides programma "Darba aizsardzība un drošība" (160 stundas), Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2006. gads 4.Starptautiskais simpozijs "Testēšana un sertifikācija Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu ugunsdzēsības dienestos", Jozefova, Polija

2011. gads Kursi "Klientorientēta saskarsme", "Ievads tiesību sistēmā (ārējie normatīvie akti)", Valsts administrācijas skola

2000. gads Pedagogu mācības "Mācību plānošana, pasniegšana atkarībā no apmācības grupas vajadzībām, mācību metodes izvēle",

Zviedrijas glābšanas dienesta Rosersbergas koledža (organizēti Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, Rīgā, Latvijā)

1999. gads "Operatīvo lēmumu pieņemšana un stratēģiskais menedžments glābšanas dienestam, Zviedrijas glābšanas dienesta Rosersbergas koledža

1997. gads Kursi par dzīvības glābšanu uz ūdens un satiksmes negadījumos, Zviedrijas glābšanas dienesta Rosersbergas koledža

Valodu zināšanas

Latviešu - dzimtā

Krievu valoda -  C2 (Atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē)

VUGD priekšnieka vietnieka N.Plēgermaņa kontaktinformācija:

pieņemšanas laikus iepriekš saskaņot pa tālruni 67075824

Darba tālrunis:  67075885
E-Pasts:  vugd.gov.lvnormunds.plegermanis