Civilā aizsardzībaPrint

Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.
 
Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir:
  1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību
  2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā
  3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus
  4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus
  5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam
  6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus
  7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību
  8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.
  9. Sabiedrībai nepieciešamās pamatvajadzības ir uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, sakaru nodrošinājums.
 
Ministru prezidents uzrauga civilās aizsardzības sistēmas darbību un tās uzdevumu izpildi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vada, koordinē un kontrolē civilās aizsardzības sistēmas darbību. Ministrijas nodrošina civilās aizsardzības uzdevumu izpildi, nozarei nepieciešamo tiesību aktu projektu izstrādi un katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu valsts, reģionālā un vietējā mērogā.

 

Plašāk lasiet šeit.