Informācija par sertificētiem ugundzēsības aparātu apkopes punktiemPrint

SIA "Bureau Veritas Latvia" ir LATAK apstiprinātas tiesības veikt sertifikāciju - LVS 402:2014 (Ugundzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības).

No 2016.gada 1.jūlija SIA “SERTEKS” Sertificēšanas institūcija ir ieguvusi Latvijas Nacionālās akreditācijas biroja akreditāciju un ir kompetenta veikt produktu sertifikāciju atbilstoši LVS ISO/IEC 17065:2013 standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti.