Ugunsdrošība

Informācija par sertificētiem ugundzēsības aparātu apkopes punktiem

Informācija par sertificētiem ugundzēsības aparātu apkopes punktiem  PIEEJAMA ŠEIT .  (http://www.bureauveritas.lv/home/news/latest-news/notikums+-+fn-serviss?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2)

Ugunsdrošība uzņēmumā

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida ir nepieciešams izvēlēties atbilstošus uguns aizsardzības līdzekļus un sistēmas. Atcerieties, ka, atbilstoši darbinieku skaitam Jūsu uzņēmumā, jums ir nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, evakuācijas plānu un instruēt savus darbiniekus.

Drošs mājoklis

Interaktīva pastaiga pa drošu mājokli.

Par dūmu detektoriem

Ugunsgrēka autonomie detektori   No 2008.gada 1.marta Latvijā jaunuzbūvētās, rekonstruētās un renovētās dzīvojamās ēkās obligāti dzīvokļus jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem. Ugunsgrēka autonomo detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk-VUGD)  aicina iedzīvotājus arī iepriekš būvētās ēkās savai  drošības nodrošināšanai iegādāties un uzstādīt ugunsgrēku autonomos detektorus.

Par ugunsdzēsības aparātiem

Ugunsdzēsības līdzekļi mājoklim Ieskats izplatītāko ugunsdzēsības aparātu pozitīvajās un negatīvajās īpašībās

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā

Nekrītiet panikā, jo objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina Jūsu iespējas izglābties. Ja pamostaties un konstatējat, ka izcēlies ugunsgrēks, pārvelieties pāri gultas malai un rāpojiet uz durvju pusi. Turoties tuvāk grīdai Jums iespējams paglābties no bojāejas. Rāpojiet uz istabas durvju pusi. Mēģiniet uztaustīt durvis ar roku. Necentieties paņemt kādas drēbes vai vērtslietas.

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā tirdzniecības centrā, teātrī, kinoteātrī, diskotēkā, klubā

Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju. Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu . Lifts var apstāties stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Lifta šahta var būt stipri piedūmota.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē

Katra izglītības iestāde izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, saskaņā ar kuru ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības. Ugunsgrēka gadījumā, pirmkārt , izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Kā rīkoties meža ugunsgrēka gadījumā

Ja mežu ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst , sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.

Kā rīkoties, ja aizdegusies automašīna

Visbiežāk autotransporta aizdegšanās gadījumi ir saistīti ar traucējumiem elektrosistēmā, vai arī bojātu vai nolietotu gāzes balonu izmantošanu. Tāpat nereti aizdegšanās notiek dzinēja nodalījumā. Bieži vien par iemeslu tam ir degvielas padeves cauruļu plīsums vai cita veida bojājums. Izlijusī degviela ārpus tam paredzētas vietas nokļūst uz sakarsušām dzinēja detaļām un notiek aizdegšanās.