Dabas stihijas

Rīcība vētras laikā

Vētras laikā iespējami elektropārvades un sakaru līniju bojājumi, ūdens padeves traucējumi, koku nogāšanās uz ceļu braucamās daļas, ēku un būvju konstrukciju sagrūšana, jumtu noraušana, ūdens līmeņa strauja paaugstināšanās. Bez īpašas nepieciešamības centieties neiet ārpus telpām , atturiet no pastaigām bērnus, vecus cilvēkus un invalīdus. Esiet gatavi elektroenerģijas padeves pārtraukumiem. Savlaicīgi sagatavojiet kabatas lukturus un ievietojiet baterijas radiouztvērējos.  

Rīcība pērkona negaisa laikā

Kā rīkoties, lai neiesper zibens: Centieties bez īpašas nepieciešamības neiet ārpus telpām . Aizveriet logus, durvis, dūmvadu aizvērtņus. Parūpējieties, lai telpās nebūtu caurvēja, ar to telpā var iekļūt lodveida zibens . Nekuriniet plīti vai krāsni. Dūmi vada elektrību un pieaug risks, ka ēkā var iespert zibens. Neuzturieties pie elektroinstalācijām, antenām, logiem, durvīm, ūdens krāniem un radiatoriem, kā arī citiem metāla priekšmetiem. Uzturieties tālāk no ēkas ārējās sienas, ja laukā pie tās aug koks. Ja zibens trāpīs kokā, daļa no lādiņa var tikt novadīta uz ēku.

Rīcība plūdu draudu un plūdu gadījumā

Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu: jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres,   jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās,   jānorobežo vai jāizved atkritumi.