Civilā aizsardzībaPrint

TAS JĀZINA, LAI PASARGĀTU SEVI

Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS - 112.

Tālrunis ir bezmaksas zvans no jebkura telefona (arī bez mobilā telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums). Dienests sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā, vai arī savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (ātro palīdzību), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (ugunsdzēsējiem), Valsts policiju, Pašvaldības policiju, gāzes avārijas dienestu, kā arī ar citiem dienestiem.

112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Eiropas Savienības valstīs. Tāpat var izmantot dienestu tiešos telefona savienojumus:

 • ugunsdzēsēji 112,
 • policija 112 vai 110,
 • ātrā palīdzība 112 vai 113,
 • gāzes avārijas dienests 112 vai 114.


IEDZĪVOTĀJU APZIŅOŠANA

Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Lai saņemtu informāciju par dabas katastrofu, rūpniecisko avāriju un to draudu gadījumiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem, ieslēdziet:

 • Latvijas radio 1,
 • Latvijas radio 2, 
 • Latvijas radio 3, 
 • Latvijas radio 4,
 • Latvijas radio 5,
 • Radio SWH,
 • Radio Skonto,
 • Latvijas Kristīgo,
 • Saldus Radio,
 • MG Latgolas Bolss, 
 • Latvijas televīziju LTV 1 un LTV 7,
 • TV3,
 • LNT,
 • PBK (Pirmais Baltijas kanāls),
 • Vidusdaugavas televīzija,
 • Latgales reģionālā televīzija,
 • Talsu televīzija,
 • DAUTKOM TV.

Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju. Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos. Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.

APDRAUDĒTO CILVĒKU EVAKUĀCIJA

Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju, vai ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņu palīdzību.
Evakuācijas izziņošanas gadījumā, ar nodrošināto transportu, ja iespējams, ar savu personīgo autotransportu dodieties prom norādītajā virzienā.
Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas rezervi, dzeramo ūdeni un tikai nepieciešamo apģērbu.
Neceliet paniku un saglabājiet mieru!

GATAVĪBA NESTANDARTA SITUĀCIJĀM

Iepriekš sagatavojieties iespējamām ārkārtas, nestandarta situācijām. Ieteicams turēt rezervē:

 • sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu,
 • radio ar rezerves baterijām,
 • gāzes (spirta) plītiņu,
 • medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles,
 • pārtikas rezerves, kuras uzglabājamas ārpus ledusskapja un dzeramo ūdeni,
 • skaidru naudu.

Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

BĪSTAMU ĶĪMISKO VIELU NOPLŪDES GADĪJUMOS

Bīstamās ķīmiskās vielas organismā var nokļūt caur elpošanas ceļiem, absorbējot caur ādu vai lietojot uzturā piesārņotus pārtikas produktus. Tās var neatgriezeniski ietekmēt cilvēku veselību.
Avārijas sekas ir atkarīgas no izplūdušās vielas daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem.

RĪCĪBA ATRODOTIES TELPĀS

Aizveriet un noblīvējiet (ar ūdenī samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā - neizmantojiet elektroierīces.

Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vājā etiķskābes vai citronskābes šķīdumā, vai vienkārši ūdenī samērcētus vates-marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus.

Ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties. Atstājiet drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas (televīzija, radio, skaļruņi).

RĪCĪBA ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem). Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, veiciet īsas, seklas ieelpas. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību - 112 vai 113.

RĪCĪBA, JA NOTIKUSI TIEŠA SASKARSME

Piesārņotos apavus un apģērbu nekavējoties uzmanīgi novelciet un, ja iespējams, iepakojiet plastikāta maisos. Bojāto ādas apvidu skalot ar tekošu ūdeni.


RADIĀCIJAS AVĀRIJA (skatīt arī bukletu šeit)

BĪSTAMĪBA

Avārija var radīt vides radioaktīvo piesārņojumu, kā rezultātā cilvēks tiek pakļauts jonizējoša starojuma ietekmei gan ārīgi, gan iekšķīgi (ieelpojot piesārņotu gaisu un lietojot uzturā piesārņotus produktus).

RĪCĪBA

Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.
Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vates-marles apsējus, blīva auduma apģērbu, apmetņus, cimdus, zābakus. Joda tabletes lietojiet saskaņā ar lietošanas norādījumiem un rekomendācijām.
Neuzturieties ārpus telpām un, ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties. Sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos un pārtikas produktus hermētiskā iepakojumā.
Sagatavojieties iespējamai evakuācijai, līdzi ņemot nepieciešamās mantas hermētiskā iepakojumā. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 112 vai 113.