VUGD pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā pie Čehijas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Print

05.11.2018

No 5. līdz 9. novembrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš ar delegāciju atradīsies pieredzes apmaiņā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Vizītes ietvaros pirmajā dienā plānots tikties ar Čehijas dienesta ģenerāldirektoru ģenerālmajoru Ing. Drahoslavu Ribu (Drahoslav Ryba) un pārrunāt personāla jautājumus, izglītošanas sistēmu, treniņapmācību norisi. Otrajā dienā dienesta pārstāvji uzzinās par ugunsdrošības uzraudzības, ugunsgrēku novēršanas un civilās aizsardzības sistēmu Čehijā. Savukārt trešajā dienā pārstāvji dosies uz Militāri Tehnisko institūtu, kur tiek apmācītas dienesta amatpersonas. 8.novembrī vizīte norisināsies Prāgas 12.ugunsdzēsības daļā un operatīvajā centrā, kā arī īpaši Prāgas pilij piesaistītā ugunsdzēsības depo. Pēdējā dienā paredzēta sanāksme Čehijas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta galvenajā birojā ar dienesta ģenerāldirektoru, kā arī Operatīvās vadības un informācijas centrā, kur tiks skaidrots par dienesta izsaukumiem un statistikas uzskaiti.

Čehijas ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir sena vēsture, par tās aizsākumu uzskatāms 1853. gads, kad Prāgā izveidota pirmā algotā ugunsdzēsības brigāde. Mūsdienās Čehijas ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kuras funkcijas ir ugunsdzēsība un glābšanas darbi, dabas katastrofu seku likvidācija, valsts ugunsdrošības uzraudzība, preventīvi izglītojošie pasākumi, iedzīvotāju aizsardzība, humānās palīdzības sniegšana Čehijā un ārvalstīs, kā arī likumu izveide šajās jomās.