VUGD veica ugunsdrošības pārbaudes nakts laikā 34 dienesta viesnīcās RīgāPrint

13.11.2017

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu nakts laikā un dienesta viesnīcu dežurējošā personāla zināšanas par rīcību ugunsgrēka gadījumā, šā gada oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas veica neplānotās ugunsdrošības pārbaudes dienesta viesnīcās. Šāda veida pārbaudes nakts laikā plānots īstenot arī novembrī. 

Ugunsgrēki nereti izceļas tieši naktī, kad cilvēki guļ un to maņas, īpaši oža,  ir vājinātas un cilvēki var miegā nemaz nesajust dūmus. Tāpēc šādos objektos, kuros nakšņo cilvēki ir īpaši svarīgi veikt nepieciešamos pasākumus savlaicīgai ugunsgrēka atklāšanai (piemēram, autonomo ugunsgrēka detektoru uzstādīšana), nodrošināt cilvēka evakuācijas izeju brīvu piekļuvi un apmācīt personālu pareizā rīcībā iespējamā ugunsgrēka gadījumā.

30. un 31.oktobrī pēc plkst. 22.00 neplānotās ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas 34 Rīgas dienesta viesnīcās un pārbaužu laikā tika konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

-       cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis bez aizkavējuma no telpas iekšpuses;

-       automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā;

-       dežūrējošam personālam ir nepietiekamas zināšanas par rīcību ugunsgrēka gadījumā;

-       ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apkope;

-       iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav veiktas pārbaudes.

Par visiem konstatētajiem pārkāpumiem VUGD Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdrošības inspektori sastādīja pārbaudes aktus ar pārkāpumu novēršanas termiņiem, kuri tika iesniegti atbildīgajām personām par ugunsdrošību šajās dienesta viesnīcās.

VUGD informē, ka arī novembrī objektos, kuros nakšņo cilvēki, piemēram, sociālās aprūpes iestādēs, slimnīcās un internātskolās, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas turpinās veikt neplānotās ugunsdrošības pārbaudes nakts laikā.

VUGD atgādina, ka, ja ir izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties zvaniet ugunsdzēsējiem glābējiem uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!